PODACI O TRGOVCU:

Pun naziv: TITANIUM DOO BEOGRAD-RAKOVICA

Skraćeno poslovno ime: TITANIUM DOO BEOGRAD

Adresa: Borska 94D, 11090 Beograd-Rakovica

Osnovna delatnost: 45.20 – Održavanje i popravka motornih vozila

Matični broj: 21162531

PIB: 109328535

web adresa: www.titanium.rs

kontakt telefon: 011 3055888; 069 3055888

kontakt email: info@autofinesse.rs